Polly Pocket Time

Midge's Play school
Update: 02-03-2022

Een geel doosje met binnen aan de ene kant een schooltje met bankjes, daarboven een speellokaal en daarboven is de slaapruimte en een toiletruimte. Aan de andere kant is een speeltuin met glijbaan, vijver en zandbak.

Missend

Midge, baby en rode speelauto

PPT